Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Anunțuri importante și evenimente – Primaria Strunga

Anunțuri importante și evenimente

 

Anunț selecție dosare- concurs recrutare muncitor necalificat

Anunț rezultate finale concurs recrutare funcție contracruală

Anunț concurs recrutare funcții contractuale de execuție

Ajutor de stat pentru sectorul APICOL

Anunț concurs recrutare

Invitație de participare

Ca urmare a implementării investiției - Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în comuna Strunga, județul Iași- etapa II

finanțat prin AFM, Unitatea Administrativ Teritorială STRUGA vă invită să depuneți ofertă la registratura instituției și să încărcați în catalogul SICAP ofertă la procedura de atribuire directă a contractului de execuție lucrări necesare obiectivului de investiții în limita bugetului aprobat, respectiv lei 663.571,99 fără T.V.A.

Ofertele vor fi depuse la registratura instituției până la data de 14.03.2024, ora 12:00, și postate în cadrul catalogului SICAP la data de 14.03. 2024. Catalogul va fi consultat de către Compartimentul de Relații cu Publicul și Achiziții Publice în data de 14.03.2024, începând cu ora 12:00, deoarece dintr-o eroare s-a încărcat PTH-ul intermediar, astfel noul termen va fi 14.03.2024, ora 12:00.

Consultați arhiva cu documente atașate aici:

 

Anunț privind concesionarea păsunilor

LEGEA 123/2023
LEGEA NR.175 DIN 2020-VÂNZĂRI TEREN EXTRAVILAN UAT STRUNGA

ANUNȚ IMPORTANT

Pentru vizualizarea ofertelor de vânzare a terenurilor situate în extravilanul comunei Strunga, vă rugăm să accesați următorul link:

Oferte de vânzare Strunga

Măsuri de mediu și climă din PNDR2014-2020

ANUNȚ IMPORTANT

Implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

Pentru mai multe detalii accesați link-ul următor:

COMPENSAȚII FERMIERI

COMPENSAȚII SECTORUL APICOL 2020
COVID-19
Licitații păsune 2019
  •  “ Comuna Strunga, județul Iași, organizează licitație publică în data de 23.04.2019, orele 09:00, în vederea concesionării suprafeței de 829,98 ha teren pășune comunală, pe trupuri de pajiște, ce se pot regăsi în caietul de sarcini (Anexa nr.  2), pășune ce este proprietate publică a comunei Strunga, județul Iași.

              Caietul de sarcini va putea fi achiziționat de la sediul Primăriei Comunei Strunga, jud. Iași, începând cu data de 08.04.2019, de la compartimentul achiziții publice, între orele 08:00- 14:00.

              Informații suplimentare se pot obține la sediul  Primăriei Comunei Strunga, jud. Iași, de luni-vineri, între orele 08:00 și 14:00 sau la telefon 0232714260.”