Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Buletinul informativ (Legea nr.544/2001) – Primaria Strunga

Buletinul informativ (Legea nr.544/2001)

            Publicat în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

            Conform art.5, alin. 2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public:

a)Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorităților sau instituțiilor publice;

b)Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice;

c)Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

d)Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice;

e)Audiențe;

f)Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

g)Programele și strategiile proprii;

h)Lista cuprinzând documentele de interes public;

i)Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

j)Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;