Transparența decizională și formulare

Fisă de verificare a conformității referitor la respectarea procedurilor stabilite prin LG. nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

Anunț privind dechiderea consultării publice

Anunț privind dezbaterea publică

Formular pentru colectarea de propuneri/opinii/recomandări

Formular de înscriere în baza de date a persoanelor interesate de consultare conf. art.7, al.1 din LG.nr.52/2003