Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001 – Primaria Strunga

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001

IGNAT Georgiana-consilier

Tel .:0232.714.134;

E-mailprimăria_strunga@yahoo.com; contact@primariastrunga.ro.