Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Primaria Strunga – Site-ul oficial
♦CHESTIONARE IMPORTANTE PENTRU CETĂȚENI♦
♦ANUNȚURI DE INTERES PUBLIC♦

 

Scurt istoric și componența teritorial-administrativă

Strunga– sat,  centru comună, atestat documentar în anul 1411. Dispune de un cadru natural adecvat, fără factori poluanți, la poalele pădurii seculare, în subsolul căreia se găsesc numeroase izvoare minerale. În localitate există un parc de 5,89 ha și secțiunea Strunga ce are o suprafață de 2,26 ha.

Hăbășești– așezat la izvoarele pârâului Boca. Atestat documentar în anul 1483. În sat se află Biserica ”Sf Gheorghe”, construită în anul 1762, declarată monument istoric. De asemenea s-a descoperit o așezare din epoca neolitică (cultura ”Cucuteni”), din prima epocă a fierului- secolul IV d.Hr. și din epoca medievală- secolele XV-XVI și XVII-XVIII, la ”La Siliște”.

Fedeleșeni– atestat documentar din anul 1426, la 8 km de centrul comunei pe direcția sud-est. În sat se află Biserica ”Sf. Nicolae” a fostului schit construit în 1747, declarat monument istoric și așezarea din secolele I-II d.Hr.(”La cruce”).

Brătulești– sat situat la 6 km de centrul comunei. Despre apariția așezării se vorbește în ”Cronica Romanului”, ce atestă că acest sat datează încă din secolul al XIII-lea.

Crivești– sat așezat pe valea pârâului Criva, la 6 km nord-est de centrul comunei. Este atestat documentar din anul 1545. Pe teritoriul satului există o așezare din epoca neolitică (cultura Criș și cultura ceramicii liniare) din prima epocă a fierului, dia a doua epocă a fierului și din secolul IV d.Hr.. Așezarea este cunoscută sub denumirea de ”Râpa de la Șipot”. Biserica situată în afara satului este considerată de localnici monument istoric, însă nu este atestat documentar.

Gura Văii– sat situat la 3 km nord de centrul comunei, înființat în anul 1921. Așezarea este cunoscută sub denumirea de ”Găureana”.

Fărcășeni– situat la 6 km vest de centrul comunei, atestat documentar ca așezare din anul 1640.

Cucova-așezat pe valea pârâului cu același nume, la 4 km vest de centrul comunei. Atestat documentar în secolul al XVII-lea.