Situatii financiare 31.12.2016

Balanta

Bilant_anexa1

cont de executie buget local

cont_de_executie_buget_local_61

cont de executie buget local 63

cont de executie buget local 65

cont_de_executie_buget_local_65.02.03

cont_de_executie_buget_local_67.02

cont_de_executie_buget_local_68.02

cont_de_executie_buget_local_70.02

cont_de_executie_buget_local_74.02

cont_de_executie_buget_local_83.02

cont_de_executie_buget_local_84.02

cont de executie buget local cheltuieli

cont_de_Executii_institutii_publice

cont de executie institutii publice detalierea cheltuielilor

cont_de_executii_institutii_publice_detalierea_cheltuielilor_54

cont de rezultat patrimonial

cont_executii_institutii_publice

plati restante total

situatia_fluxurilor_trezorerie

situatia_generala_arieratelor

situatia_platilor_efectuate_la_titlul56

situatia_platilor_restante_si_arieratelor

veniturile,cheltuielile si exigente ale bugetului